Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZAJÍMAVOSTI MĚSTA

31. 12. 2012

Turistické zajímavosti

Okolí Kamenického Šenova nabízí řadu turistických zajímavostí, které lákají návštěvníky k vycházkám. K nejznámějším turistickým zajímavostem patří již mnoho let Panská skála – varhany - Herrenhausfelsen. ObrazekNachází se ve výšce 597 m nad mořem, je kolem 25 m vysoká a skládá se ze 4 – 6 bokých čedičových sloupů až 15 m vysokých , 15-30cm širokých. Od poloviny 18. století zde probíhala těžba kamene, který se používal na ploty, patníky, mezníky i k jiným účelům. Již kolem roku 1880 usilovalo občanské sdružení Exkursionsclub z České Lípy o ukončení těžby. Ta však byla zastavena roku 1906 díky jinému občanskému sdružení z Děčína. Sdružení si lom pronajalo a těžbu zastavilo. Počátkem 1. světové války byla těžba opět obnovena a trvala do roku 1948. Dne 18. září 1953 byla Panská skála prohlášena přírodní památkovou rezervací. Do podvědomí veřejnosti se dostala r. 1952 po natočení pohádkového filmu Pyšná princezna. Na úpatí Panské skály stojí Mariánský sloup s Pannou Marií a Jezulátkem z poloviny 18. století. Postaven byl prý na paměť novomanželů, kteří na tomto místě zmrzli. Byl několikrát opravován a v roce 2002 celkově zrestaurován.

V roce 2006 zde bylo vybudováno parkoviště pro auta a autobusy včetně Informačního centra a zázemí pro návštěvníky, provoz zajišťuje město. 

Krásný pohled na Kamenický Šenov a Lužické hory je ze směru od Nového Oldřichova. Na snímku je dominantní Šenovský vrch (624 m.n.m.), na jehož úbočí stávala chata s občerstvením. Nedaleko Práchně se dříve nacházela velmi oblíbená a navštěvovaná restaurace s rozhlednou nazývanou Bildstein. Postavil ji v r. 1891 Horský spolek pro České Švýcarsko. Provozována byla do konce 2. světové války. Po několika letech z ní zbyly jen základy.

Na Práchni byla ještě jedna oblíbená restaurace postavená na Kraví hoře – Kuhberg s nádherným výhledem na celé okolí. Nazývala se německy –Kühlbergbaude, česky Vyhlídka. Krásná krajina i dnes láká na procházky a turistiku po blízkém i širokém okolí v každém ročním období.

V dolní části města u bývalého koupaliště vznikla díky sdružení "Na Výsluní" nově zrekonstruovaná Křížová cesta. Je umístěna ve svahu a připomíná tak putování člověka. Tři sta metrů od výklenkové kaple Božího hrobu, na horizontu kopce s příznačným názvem Stráž (451m), naleznete vytesanou kapli Svaté Trojice. Po vydechnutí se tak můžete nevšedně rozhlédnout po celém dolním Šenově, po cestě životem a jeho zákrutách… Jakoby nám sama příroda nabízela symboliku života. Citlivý majitel pozemků, sedlák Franz Kreibich, tak jen vystihl přítomný Genius loci a nechal zbudovat tuto Křížovou cestu. Dobře je vidět i barokní kostel svatého Jana Křtitele. Kaple na úpatí tak "střeží" prastarou přístupovou cestu do Kamenického Šenova a chrání jeho město již sto padesát let.

Památky

Nejznámější je kostel svatého Jana Křtitele postavený v letech 1715 -1718 italským stavitelem Petrem Pavlem Columbanim. Ke kostelu přiléhá starý hřbitov se zajímavými náhrobky z 18. a 19. století. Mnohé z nich pocházejí z dílny známých sochařů Josefa a Emanuela Maxových ze Sloupu v Čechách. O jeho regeneraci se od roku 2005 stará občanské sdružení SONOW. Nedaleko fary stojí socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1809. Uprostřed prostranství mezi kostelem a farou je památník z r. 1912 postavený Spolkem válečných veteránů na počest císaře Františka Josefa I. Jak šel čas, byl upravován podle politické situace. Nyní je věnován padlým Šenovákům v Druhé světové válce. Nedaleko nalezneme Sklářské muzeum umístěné ve starém patricijském domě postaveném kolem roku 1770. Naproti muzeu stojí další historický dům, v němž byl umístěn Sklářský atelier Petra Ratha vnuka zakladatele pobočky firmy J.& L.Lobmeyr v Kamenickém Šenově. Tato budova s č.p. 294 je sídlem Mezinárodní sklářské aliance, která si klade za cíl přivážet do regionu budoucí sklářské umělce z celého světa, aby zde získali zkušenosti s výrobou českého skla. Dominantní budova základní školy (horní) na Náměstí Míru z roku 1893 prošla rekonstrukcí s dostavbou moderní budovy.

Uprostřed náměstí T.G.M. stávala dnes již odstraněná budova bývalé radnice s přiléhající kašnou. Od r. 1927 v ní byly umístěny muzejní sbírky. O kousek dál byla Klingrova restaurace, kovárna a drogerie. Na jejich místě dnes stojí dva domy s Pečovatelskou službou. Kašna je zrestaurována a od roku 2006 opět uvedena do provozu.                            

V ulici 9. května, kdysi Alejní, se nachází také několik patricijských domů.

Ve střední části města bývala továrna na sklo a lustry F. J. Ortweiler. Měla dvě budovy, starší byla zbourána roku 1961, druhá je dnes součástí sklářské firmy Jawich Trading. Pozornost návštěvníků stále přitahuje v ulici "Odboje" bývalá restaurace Schloss Pillnitz, dnes známá pod jménem U Ryšánků. V regionu města je možné najít i několik kapliček a křížků o jejichž restaurování se v současnosti postupně stará občanské sdružení Drobné sakrální památky severních Čech. Dne 1.5.2004 byl slavnostně vysvěcen zrekonstruovaný Palm - kříž. Vysvěceníproběhlo ke dni vstupu České republiky do Evropské unie. Tuto událost připravilo občanské sdružení Evropská společnost lustrů Světlo a sklo.

V dolní části Kamenického Šenova se nachází penzion Tavba - v současné době bohužel a snad jen dočasně, uzavřený, spojený se založením Spolku pro přírodní léčbu r. 1908. Dříve byl známý pod jménem Vila Zahn. Metoda léčení sluncem, vodou, větrem, dietami a vegetariánstvím se stala velmi populární, proto byla v r. 1928 přistavěna nová budova se 40 pokoji. Již o rok později zde byl pořádán VII. mezinárodní kongres vegetariánů. Léčebna sloužila svému účelu až do počátku 2. světové války, kdy byla přeměněna ve vojenskou nemocnici, zrušenou v červenci 1945. Po tomto roce zde byla ozdravovna a následně zotavovna.

V jeho blízkosti vyvěrá vydatný pramen Žába, který v roce 1931 upravil sochař Rudolf Liebisch. Po 2. světové válce však byla jeho úprava zničena a teprve v září 1997 byla několika místními nadšenci pod vedením Vlastimila Janovského obnovena. Malé prostranství s lavičkami je ohraničené zídkou z šestibokých čedičových sloupků, mezi nimiž voda vytéká z tlamy kamenné žáby. O kousek níž je druhý vývěr v podobě kamenné hlavy.

V nejspodnější části města stával kdysi pěkný mlýn a nedaleko něho kaple Nejsvětější trojice. Dnes můžeme tyto objekty spatřit pouze na pohlednicích. I když kapli připomíná alespoň kamenná mohyla, která i upoutá návštěvníka a upozorní na cestu ke znovuobnovené Křížové cestě.

Zábava

Pamětníci si vzpomenou na dnes již neexistující restauraci Nad lesem – Oberwald. Byla postavena koncem 19. století a vzdálena jen 15 min. chůze od města. Její vzdálenost umožňovala návštěvy celých rodin společně s dětmi. Všichni si zde našli svoji zábavu - rodiče příjemné posezení a jídlo, děti něco sladkého a také kolotoče a houpačky. Před přestavbou to byla romantická budova s věžičkou, po přestavbě byl její vzhled již střízlivější. Po druhé světové válce stavba chátrala a v 50. letech byla zbourána. Centrem společenského života zůstal hotel Mercantile. Zde se pořádaly zábavy, plesy, divadelní představení, schůze spolků a sdružení. I kino se zde promítalo. Mezi první, kdo promítání na severu Čech zajišťovali, patřil v roce 1896 pan Herrmann Pietsch. K nejznámějším restauracím patřily Kaffe Horn, Schloss Pillnitz, Kirchvater, Zur Post. V létě měli občané možnost navštívit dvě koupaliště - v horní části města, postavené r. 1904, a v dolní části města z roku 1932. Nedaleko se v zahradě nacházela miniaturní vesnička Krisendörfer, postavená ve 20. a 30. letech 20. století J. Bienertem . Některé jeho stavby byly věrnou kopií domků v Kamenickém Šenově a známých hradů či zámků.

V současné době je v provozu městské kino Hvězda a Kulturní dům ve kterém se Obrazekpořádají plesy a jiné společenské akce. Další prostory pro společenské a kulturní akce nabízí v areálu městského úřadu Kulturní, literární a vzdělávací centrum s moderní městskou knihovnou, kde kromě zapůjčení knih má veřejnost možnost pracovat s internetem zdarma. Děti zde mají svůj koutek. Pořádají se zde besedy, zábavné, naučné akce pro děti (noc s Andersenem) a Obrazekvýstavy. V prostorách domu čp. 245 je břadní síň, ve které se konají svatby a dvakrát ročně vítání nově narozených dětí do života. Po stavebních úpravách náměstí (dostavba domů s pečovatelskou službou) se i na něm pořádá řada kulturních akcí: zahájení Adventu, vystoupení pěveckých sborů atd.

Kulturní život ve městě doplňuje Sklářské muzeum, ve kterém jsou mimo stálé expozice pořádány výstavy umělců různých oborů, převážně však z oblasti zpracovávání a zušlechťování skla.

V roce 2009 byly v centru města otevřeny dva nové parky, které byly postaveny díky podpoře nadace Proměny, první z nich Dvořáčkův (dle prvního ředitele sklářské školy) je umístěn mezi náměstím T.G.M. a Sklářskou školou. Škola má v historii a současnosti města také své velmi důležité místo. Pro turisty může být zajímavá informace, že ve škole můžete zakoupit za výhodnou cenu umělecky hodnotné žákovské výrobky. Jednou, kdo ví, budete mít doma kousek od slavného umělce z jeho raného období.

Druhý park nese jméno učitele Janury, který na tom samém místě vybudoval v 60. letech 20. století s dětmi park. Je umístěn pod Sklářským muzeem a je vidět i z hlavní silnice procházející naším městem. 

V současnosti je každoročně v dubnu na parkovišti u Panské skály pořádána Koloběžkiáda, v květnu (8.5.) Běh Kamenickým Šenovem  a velké množství účastníků každoročně přiláká turistický pochod „ Za kvetoucí Měsíčnicí“.

V letním období je v provozu železniční lokálka na dolním šenovském nádraží. O její provoz se stará Klub železničních cestovatelů. Kdo má zájem, toho starý vláček proveze krajinou a nejbližším okolím. Do Kamenického Šenova se potom lze vrátit po značených turistických cestách. Tento výlet je možné také spojit s vycházkou na Slunečnou nebo do Prysku. Kolem Ovčáckého vrchu se dá dojít do Mlýnů a Kytlice, kde je koupaliště a přírodní divadlo. Na Zámeckém vrchu u České Kamenice je možné navštívit rozhlednu. Další text o historii a zajímavostech města z www.luzicke-hory.cz  zde

z textu k výstavě o historii a zajímavostech Kamenického Šenova, realizováno v roce 2006, zpracovalo Sdružení přátel Rheinbachu v rámci projektu financovaného Nadací Roberta Bosche, redakčně upraveno a průběžně aktualizováno.

Datum poslední aktualizace: 26.3.2012 - Kateřina Ditterová tel: 777225772, e-mail: kultura@kamenicky-senov.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář